DIREKTOR
Boris Poljak dipl.ing.
Mob: +385 98 452 905
E-mail: [email protected]

VODITELJ KOMERCIJALE
Biljana Matijević mag.oec.
Mob: +385 99 490 3008
E-mail: [email protected]

REFERENT PRODAJE, NABAVE i LOGISTIKE 
Ivana Srabović mag.oec.
Mob: +385 99 850 8505
E-mail: [email protected]

REFERENT PRODAJE, NABAVE i LOGISTIKE 
Lea Botinčan, bacc.ing.logist
Mob: +385 99 617 92 69
E-mail: [email protected]

PRODAJNI PREDSTAVNIK 
Dejan Husnjak dipl.oec.
Mob: +385 99 447 2018
E-mail: [email protected]

PRODAJNI PREDSTAVNIK
Franjo Udovičić
Mob: +385 99 2265315
E-mail: [email protected]

TEHNIČKA PODRŠKA I PROIZVODNJA
Dominik Hanžek
Mob: +385 99 449 4644
E-mail: [email protected]

SKLADIŠTE I PROIZVODNJA
Marina Hemetek
Mob: +385 99 495 3330
E-mail: [email protected]

RAČUNOVODSTVO
Sanja Pernjak dipl.oec.
Tel: +385 48 642 448
E-mail: [email protected]

POBIS d.o.o.
Dravska ulica 16
48 000 Koprivnica
tel: +385 48 626-551
mail: [email protected]
web: www.pobis.hr

Član uprave: Boris Poljak
OIB: 86536126262
IBAN: HR8723600001102040539
MBS: 010070941
MB: 2422107
PDV ID: HR86536126262
SWIFT CODE: ZABAHR2X

Upisan u registar trgovačkog suda u Varaždinu,
temeljni kapital 20.000,00kn uplaćen u cijelosti