Uspješno je odrađen B-Light projekt pod nazivom Proizvodnja inovativnih brusnih traka za uporabu u drvnoj, metalnoj i automobilskoj industriji

 

Projekt je sufinancirala Europska unija, u sklopu B-Light Grant Scheme Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, s nepovratnih 240.000 eura, tj. 75% od ukupnog troška, a provedbu projekta je koordinirao HAMAG-BICRO kao vodeći partner.

U skladu suradnje poduzeća na pograničnom području Mađarska- Hrvatska, u projekt su bili uključeni hrvatski partner Pobis d.o.o. iz Koprivnice, zadužen za proizvodnju novog proizvoda i mađarski partner Moimpex d.o.o. iz Mohácsa u ulozi koordinatora prodajnih aktivnosti na područjima Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije.

Ostvaren je cilj projekta: razvijanje inovativne brusne trake za drvnu, metalnu i automobilsku industriju, koji uključuje asortiman brusnih traka različitih veličina i granulacija s mogućnošću odabira traka nestandardnih veličina koje nude štednju na troškovima proizvodnje uz smanjenje cijene konačnog proizvoda.

Nadalje, korištenjem inovativnih traka visokog standarda priprema površina je brža i učinkovitija, uz manju potrošnju električne energije i uz uštedu na bojama i lakovima zbog dobivene veće kvalitete površine.

Projekt uključuje zeleniju proizvodnju jer se proizvodnja nove brusne trake odlikuju smanjenim otpadom i smanjenim onečišćenjem zraka (manja emisija ugljikova dioksida). Inovacija nije relevantna samo za zemlje partnera i programsko područje Light projekta, već i za EU te zemlje trećeg svijeta, budući da se trake koriste u svim svjetskim proizvodnim sektorima.


Više informacija o projektu na www.huhr-cbc.com

Obavijest o nabavi

9.8.2021., Koprivnica

U sklopu Interreg V-A Hungary-Croatia 2014-2020. projekta objavljujemo obavijest o nabavi.
Predmet nabave je nabava „skiving“ mašine za pripremu spoja na brusnim trakama s dodatkom za prešanje uskih i širokih traka.

Više informacija u priloženim dokumentima:

Dokumentacija o nabavi
Tehničke specifikacije
Ponudbeni list
Odluka o odabiru